Vize, mise, hodnoty společnosti Messer

Vize, mise, hodnoty společnosti Messer

 

 

VIZE

Skupina Messer zaujímá přední místo na trhu s technickými plyny a působí především v Evropě a v Číně.
Messer je a zůstane nezávislým rodinným podnikem.
Společně s našimi partnery a přidruženými společnostmi v oblasti technologií úpravy, spojování a řezání materiálů, stejně jako ve výrobě přesných nástrojů, uspokojujeme kompetentně, inovačně a spolehlivě přání zákazníků.
Pro naše zákazníky a spolupracovníky proto představujeme tu nejlepší volbu.
 

MISE

Jako rodinný podnik s bohatou tradicí se intenzivně angažujeme na našich klíčových trzích s orientací na budoucnost a využíváme našich zkušeností a kompetencí při budování nových trhů.

Našim zákazníkům nabízíme od acetylénu až po xenon takové produktové portfolio, které platí za jedno z největších na trhu – podnik produkuje průmyslové plyny jako kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, helium, ochranné plyny pro svařování, speciální plyny, medicinální plyny a různé směsi plynů. Paletu produktů ještě doplňují naše vynikající služby a vysoce kvalitní technická vybavení.

V nejmodernějších výzkumných centrech vyvíjíme společně s našimi zákazníky aplikační technologie pro použití plynů téměř ve všech průmyslových oblastech, v potravinářství, zdravotnictví, rovněž tak i ve výzkumu a vědě.

Angažovanost našich zaměstnanců, naše flexibilita a úzké sepětí se zákazníkem z nás dělají díky naší účasti na lokálních trzích preferovaného partnera.

Obchodním duchem, vizionářskou filosofií a nepřetržitým zdokonalováním našich procesů vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky a dlouhodobě zabezpečujeme společný úspěch.

Solidním financováním a přiměřenými zisky garantujeme naši samostatnost a trvalý růst.


NAŠE HODNOTY

Orientace na zákazníky

Koncentrujeme se na individuální požadavky našich zákazníků a pomáháme jim posilovat jejich konkurenceschopnost a výkonnost.

Orientace na zaměstnance

Vzděláváme a podporujeme motivované, výkonné a loajální zaměstnance. Očekáváme vlastní iniciativu, týmovou práci a zodpovědnost.

Zodpovědné jednání

Jsme si vědomi naší sociální zodpovědnosti vůči našim zaměstnancům a společnosti:

Bezpečnost: naší povinností je zajištění ochrany zaměstnanců a bezpečnosti výroby, použití a manipulace s našimi produkty.

Zdraví: vytváříme standardy k zajištění zdraví a pohody jednotlivců.

Ekologie: jakožto člen společnosti dbáme na ochranu životního prostředí.

Zodpovědnost podniku

Zodpovědným zacházením s našimi finančními prostředky a s využitím talentů našich zaměstnanců dlouhodobě zvyšujeme hodnotu našeho rodinného podniku.

Excelence

Odborné znalosti, inovativnost, rychlé rozhodování a flexibilita určují naše jednání.

Důvěra a respekt

Naše spolupráce je založena na spolehlivosti, upřímnosti, transparenci a otevřené komunikaci. Respektujeme a ctíme kulturní a společenské zvyklosti a odlišnosti v zemích, ve kterých pracujeme.

   

 

Breadcrumb