Breadcrumb

Politika prevence závažné havárie

Prevence závažné havárie

Základní strategií MG Odra Gas, spol. s r.o. je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby jeho činností nemohlo dojít k ohrožení zdraví a života zaměstnanců a obyvatel v okolí, majetku a životního prostředí.
Naplnění tohoto cíle je dosaženo dodržováním všech zásad, pravidel a zákonných požadavků v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Jelikož naše společnost nakládá při své činnosti s nebezpečnými chemickými látkami v množství, která jsou dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií nadlimitní, byly obě naše provozovny zařazeny do skupiny A. Na základě požadavku tohoto zákona je také zpracován program prevence závažných havárií pro provozy kyslíkárny a acetylenky.

Důležitou součástí aktivního uplatňování zákona o prevenci závažných havárií je soubor technických, režimových a fyzických opatření ochrany objektů společnosti. Mezi technická opatření uplatňovaná naší společností patří mimo jiné přístupový systém, sloužící k registraci vstupujících osob a dále kamerový systém určený pro sledování vybraných technologických zařízení a prostor v areálu společnosti.
Osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – viz Podmínky pro zpracování osobních údajů najdete ZDE.

 

 

 

Asset Publisher

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

By clicking option accept you agree process of your data according to privacy notice of MG Odra Gas, spol. s r.o..

You can withdraw your conset at any time