Úvodní stránka - klikni zde !

Tisk stránky - klikni zde !

 
 
 
 


datum aktualizace: 16.5.2023
 

 

Úvodní stránka - klikni zde !
 www.mgog.cz

MG Odra Gas, spol. s r.o., Na Popinci 1088, 739 32 Vratimov
tel.: 595 685 431, fax: 595 682 403
e-mail: mgog@mgog.cz


Profil společnosti
 

MG Odra Gas, spol. s r.o. je společným podnikem Messer Group GmbH se sídlem ve Sulzbachu, Německo a společnosti Liberty Ostrava a.s. Česká Republika.

Jsme výrobcem technických plynů především pro potřeby obou zakládajících mateřských společností. Liberty Ostrava a.s. stejně jako další významní lokální zákazníci odebírá rozhodující část naší produkce potrubím. Současně plníme plyny do silničních cisteren a tlakových lahví pro potřeby Messer v České republice. Mezi nejvýznamnější odběratele námi vyráběných plynů patří řada podniků v oblasti metalurgie, důlním a chemickém průmyslu, elektrotechnice, potravinářství, zdravotnictví, bezpečnosti a ekologii.

Při svých aktivitách těžíme z postavení a podpory obou vlastníků firmy: Liberty Ostrava a.s. jako největšího výrobce oceli v České republice, jejíž odborné závody a útvary nám poskytují potřebné energetické vstupy a služby. Z titulu kapitálové účasti Messer Group GmbH jsme součástí v oboru technických plynů renomované značky Messer. Aktivně využíváme komplexní podporu naší zahraniční mateřské společnosti a jejího know-how. Námi vyráběné a dodávané plyny (kyslík, dusík, argon, vodík, oxid uhličitý jakož i směsi těchto plynů a acetylén) mají velmi vysokou čistotu a získáváme je zejména dělením vzduchu. Výrobní postupy a výstupní kvalita plynů MG Odra Gas, spol. s r.o. jsou certifikovány v systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000.

K nejvyšším prioritám vedení společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o. patří ochrana životního prostředí spolu s péčí o pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, bezpečnost práce a trvalé rozvíjení systému jakosti na všech úrovních.

Vedení společnosti si je vědomo odpovědnosti a možných rizik v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce v souvislosti s aktivitami MG Odra Gas, spol. s r.o. Přijaté zásady ekologické politiky společnosti jsou zaměřeny na trvalou shodu s legislativou pro tuto oblast, zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí a bezpečnost práce, prosazování a hodnocení ekologických kriterií ve všech aktivitách společnosti a v neposlední řadě na trvalou komunikaci v této oblasti uvnitř i vně společnosti.

Certifikát pro oblast ekologického řízení dle ISO 14001 získala
MG Odra Gas, spol. s r.o. v říjnu 2001.

Společnost MG Odra Gas, spol. s r.o. tímto krokem potvrdila svůj odpovědný přístup v oblasti péče o životní prostředí a bezpečnost práce. Pro naše obchodní partnery je tato skutečnost potvrzením vysoké úrovně řízení interních procesů MG Odra Gas, spol. s r.o. a tím garancí dodávek plynů a služeb v nejvyšší kvalitě.
 

 

  © spojenec